Affiliation: ENT and Head & Neck Research center and Department, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran
نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ایران


 

بانک ایده:

 

مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن با اعلام هسته ها و لاین های پژوهشی خود از  پزشکان و دانشجویان رشته های مرتبط، دانشجویان و اساتید علوم پایه (ژنتیک، ایمونولوژی، فارماکولوژی، نانوتکنولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوالکتریک، مهندسی پژشکی ، آناتومی، بافت شناسی و ....) دعوت می کند که در صورت تمایل با ثبت ایده پژوهشی خود در این مرکز، از حمایت ها و کمک های این مرکز بهره مند گردند.

بدیهی است حقوق مادی و معنوی صاحب ایده ثبت و حفظ خواهد شد.

جهت آگاهی بیشتر از روند ثبت و مراحل مختلف پس از آن به اینجا مراجعه فرمایید.

جهت شروع فرآیند ثبت ایده به اینجا مراجعه فرمایید.

 

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مرکز تحقیقات گوش گلو بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران است.