Affiliation: ENT and Head & Neck Research center and Department, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran
نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ایران

 


 

نکات مهم در نگارش چکیده مقاله

چکیده یک مقاله به مثابه ویترین یک مغازه است. اگر جذاب باشد متن اصلی خوانده می شود و احتمال پذیرش یا ارجاع آن بالا می رود ولی اگر مفهوم یا جذاب نباشد، یا اشکالات نگارشی و املایی داشته باشد، کسی علاقمند به خواندن کل متن نمی شود و بنابراین احتمال پذیرش یا ارجاع ان به حداقل می رسد.
علاوه بر این، چکیده مقاله تنها قسمتی است که برای شرکت در کنگره ها ارسال می گردد.


برای داشتن یک چکیده خوب به نکات زیر توجه کنید:

1 - چکیده را همیشه پس از نوشتن بقیه قسمتهای مقاله و تکمیل کار بنویسید.
2 - چکیده را از اول بنویسید. صرفا از کپی کردن جمله های داخل متن پرهیز کنید. 
3 - چکیده شامل تمام قسمتهای یک مقاله است ولی ساختار آن به مجله انتخابی شما بستگی دارد.
4 - در مقدمه چکیده بایستی سعی نمایید اهمیت موضوع را با کوتاه ترین جمله ممکن بیان کنید.
5 - در قسمت مواد و روشها، روش انتخاب نمونه ها، دستگاهها و مواد به کار رفته را خیلی خلاصه شرح دهید.
6 - در بخش نتایج، فقط یافته های مهم را ارائه نمایید.
7 - در قسمت بحث و نتیجه گیری، بر اساس آنچه که در نتایج نوشتید اهمیت یافته ها را شرح دهید و در نهایت، یک جمله مهم بنویسید که بیان کند انجام تحقیق مثمرثمر بوده است.
پس از تهیه این متن با کیفیت، آن را برای ترجمه تخصصی بفرستید تا بهترین نتیجه عاید شما گردد.

متاسفانه تصور برخی بر این است که چکیده نیازی به ترجمه تخصصی ندارد. اما دقیقا در همین جاست که باید از خدمات تخصصی استفاده کرد و نتیجه ی بهینه ای اخذ کرد.

بخش ترجمان دانش

دکتر سید صالح طباطبایی

 

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مرکز تحقیقات گوش گلو بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران است.