Affiliation: ENT and Head & Neck Research center and Department, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran
نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ایران


 

فراخوان طرح های مرتبط با تحقیقات نظام سلامت

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهش های کاربردی "تحقیقات نظام سلامت" در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمادگی خود را برای پذیرش طرح های پیشنهادی در محورهای زیر اعلام می دارد.

الف) طرح های مرتبط با تحقیقات نظام سلامت

1- ارزیابی نظام آموزشی مراقبین سلامت خانواده، روانشناسان و کارشناسان تغذیه به کار گرفته شده در طرح تحول بهداشت.

2- ارزیابی زمانبری خدمات در واحدهای ارائه دهنده خدمت نظام شبکه.

3- ارزیابی تاثیرات طرح تحول سلامت در حفاظت مالی خانوارها و بررسی مشارکت مالی آنها در هزینه های سلامت.

4- تعیین قیمت تمام شده خدمات برحسب واحدهای ارایه دهنده خدمت در واحدهای نظام شبکه (براساس زمانبندی ماه و سال).

5- ارزیابی الگوی بهره مندی (کمی) از خدمات سلامت در جمعیت دارای بیماری حاد و مزمن قبل و بعد از تغییرات پرداخت کارانة پزشکان بعد از اجرای طرح تحول سلامت.

6- ارزیابی ارتباط تغییرات الگوی مقدار مصرف خدمات سلامت با نظام پرداخت در طرح تحول سلامت.

7- بررسی و تحلیل وضعیت سلامت کودک دچار ناتوانی ذهنی و جسمی صفر تا هشت سال.

8- ارزیابی ادغام آموزه های حفظ اندرستی و درمان های ساده خانگی طب ایرانی در نظام مراقبت های اولیه سلامت روستایی.

9- شیوه اولویت بندی بومی پروژه های ارزیابی فناوری سلامت.

10- تحلیل سیاست های مدیریت بحران استان کرمان در خصوص کاهش اثرات مخاطرات آب و هوایی.

11- بررسی کاربست تحقیقات مدیریت بحران در استان کرمان

ب) ارزیابی فناوری سلامت

1- ارزیابی فناوری پیوند مغز استخوان به روش سرپایی در مقایسه با روند رایج پیوند مغز استخوان که به صورت بستری و با دو روش autologous transplantation و allogeneic transplantation در درمان بیماران مبتلا به multiple myeloma انجام می گیرد.

2- ارزیابی فناوری ارائه خدمات به بیماران سکته مغزی حاد در قالب واحدهای ارائه مراقبت تخصصی سکته مغزی (Stroke Unit) در مقایسه با عدم ایجاد این واحدها.

3- ارزیابی فناوری تزریق چربی به همراه سلول های بنیادی مشتق از چربی برای حجم دادن به صورت.

4- ارزیابی فناوری پیوند سلول های بنیادی استرومال مزانشیمی مشتق از بافت چربی آلوژن در بیماران دچار آمیوفروفیک اترال اسکلروزیس.

5- ارزیابی فناوری دستگاه ترکیبی تصویربرداری سه بعدی اورواستیشن لمسی با هر تعداد نمونه بایوبسی در مقایسه با روش رایج اولتراسونوگرافی ترانس رکتال (Trus) به منظور تشخیص سرطان.

جدول تاریخ های جمع بندی پیشنهادات پژوهشی برای طرح در شورای معین موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ تاریخ
1395/06/24 1395/04/23
  1395/05/20

 

خواهشمند است اعضای محترم هیت علمی، محققین و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی به شرایط زیر توجه لازم مبذول دارند:

1-      شورای معین موسسه ملی تحقیقات سلامت در هر ماه جلسه دارد.در هر نوبت، پیشنهادهای رسیده(تا تاریخ های جدول پیوست)مطرح ودر صورت مناسب بودن برای مراحل بعدی تصویب و عقد قراردادبر روی آنها اقدام می شود. لذا توصیه می گردد در صورتیکه مجری(یان) محترم بعد از مدتی بخواهند پیشنهاد طرح را تهیه نمایند و در آن زمان فراخوان بعدی موسسه(که موضوعات به روز می شود)اعلام نشده باشد،ابتدا اطمینان حاصل نمایند که برای عنوان پیشناهدی، طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.

2-      نسخه اصلی باید به امضای کلیه پیشنهاددهندگان(مجریان و همکاران اصلی)رسیده باشد که بایستی نسخه اصل آن به آدرس تهران،خیابان قدس،خیابان ایتالیا،پلاک 78تحویل گردد.فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگی موسسه ملی قابل دریافت است(http://nihr.tums.ac.ir) که حتماًپس از تکمیل به آدرس nihr.research@tums.ac.ir ارسال گردد.

3-      طرح پژوهشی با مشارکت محققان بیش از یک دانشگاه و یا مشارکت بخش های مرتبط وزارت بهداشت در اولویت خواهند بود.

4-      فراخوان موسسه هر فصل یک بار اعلام می شود. اما نیازهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به محض دریافت در سایت موسسه ملی تحقیقات سلامت قابل دسترسی خواهد بود. تذا محققین می توانند به صورت دوره ای از سایت موسسه ملی بازدید نمایندو در صورت علاقه مندی نسبت به فعالسازی RSS اقدام نمایند.

5-      برای کلیه طرح ها ،شرح نیاز(RFP) وجود دارد که در صفحه خانگی موسسه قابل دریافت است. مبلغ درج شده در فراخوان حداکثر بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح،هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه در شرایط مساوی طرح هایی مصوب می گردند که هزینه کمتری درخواست کرده باشند.++

 

 


 

جلسه استراتژی برنامه سلامت شنوایی و گوش

جلسه استراتژی برنامه سلامت شنوایی و گوش در NCD روز شنبه ساعت 07:30 با حضور اساتید محترم و صاحبنظران برگزار خواهد شد.

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مرکز تحقیقات گوش گلو بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران است.