Affiliation: ENT and Head & Neck Research center and Department, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran
نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ایران


 

 

هسته تحقیقات سرطان های سر و گردن ایران

 

سرطان‌های سر و گردن بطور کلی در جهان در حدود پنج تا هفت درصد از کل بدخیمی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بیشتر این سرطان‌ها از نوع سلول‌‌های سنگ‌فرشی هستند که مخاط راه‌های تنفسی فوقانی و مجاری ابتدایی گوارشی و سایر ساختارهایی که در منطقه سر و گردن متمرکز هستند را می‌پوشانند. از معروف‌ترین آن ها از سرطان‌های نواحی لب، حفره دهان، زبان، لوزه‌ها، فک، سینوس‌ها، غدد بزاقی، حنجره و سایر بیماری‌هایی که در طبقه بیماری‌های فوقانی مجاری تنفسی و گوارشی هستند می‌توان اشاره نمود.

ویژگی تشریحی سر و گردن به دلیل غنی‌بودن از غدد و مجاری لنفاوی، متراکم‌ترین منطقه لنفاوی بدن محسوب می‌شود که همه لنف مناطق فوقانی بدن از طریق آن به سمت قلب و از آنجا به اندام‌های حیاتی دیگر هدایت می‌شود. از این‌رو بدخیمی‌هایی که در مخاط‌های مناطق فوقانی تنفسی و گوارشی ایجاد می‌شوند خیلی سریع و در مراحل اولیه به غدد لنفاوی گردن انتشار پیدا کرده و پیش آگهی درمان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. از سوی دیگر به لحاظ وضعیت تشریحی این ناحیه بخش قابل توجهی از این سرطان‌ها بطور خاموش پیشرفت کرده و فاقد علائم هشدار‌دهنده اولیه بوده، و وقتی به مرحله بروز علائم بالینی می‌رسند که سرطان به مرحله پیشرفته‌تری وارد شده است. همچنین مجاورت با عناصر حیاتی بدن و دست‌اندازی سریع آن به این نواحی، اغلب نتیجه درمان را نا مطلوب می‌نماید. از این‌رو ضرورت حرکت منسجم و هدفمند به سمت شفاف‌سازی اطلاعات بیماران و روش‌های تحلیل خطر و رفتن به سوی شناخت عوامل خطرزای ژنتیکی و محیطی موثر بر بروز بیماری و در نهایت تدوین راهبردهای پیشگیری از این سرطان ها در سطح کشور و بخصوص مناطق پر خطر از نظر ژنتیکی، جغرافیایی و گروه های سنی در معرض، یک ضرورت روشن و بدیهی است.

 

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مرکز تحقیقات گوش گلو بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران است.